Per Kristian Nordøy z wykształcenia jest ekonomistą rybołówstwa. Współtworzył BioMar – producenta paszy dla ryb. Później pracował tam jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu przez 2 okresy, w sumie 20 lat. Per Kristian Nordøy przez 3 lata był Dyrektorem Generalnym Fjord Seafood Norway ASA. Ta firma była wówczas jedną z największych na świecie hodowli ryb, a później stała się częścią MOWI. Przez ostatnie 5 lat Per Kristian założył i rozwinął wiele przedsiębiorstw akwakultury. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy badawczej LetSea AS. Jest Dyrektorem Generalnym Grytåga Settefisk AS i pracuje nad projektami akwakultury w Kapnord Found – funduszu inwestycyjnym ukierunkowanym na przemysł owoców morza w północnej Norwegii. Dzięki swojej firmie Ecomarin AS stał się właścicielem części w Fish Farm Solutions Sp. z o.o. i aktywnie uczestniczy tam jako członek zarządu.