Absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Pracował na Politechnice Wrocławskiej, opiekun kilkudziesięciu prac inżynierskich, magisterskich i promotor pomocniczy dwóch doktoratów. Autor kilkunastu kursów akademickich i kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz patentów. Uczestniczył w realizacji projektów naukowych i grantów oraz projektów wdrożeniowych z zakresu elektroniki, sensoryki i teleinformatyki.

Od kilku lat zaangażowany w realizację projektów w firmach SensDx, FishFarm Solutions, Uroscan oraz WDTech.