Uzyskała tytuł mgr inż. na Politechnice Wrocławskiej oraz uzyskała stopień doktora biotechnologii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jej praca doktorska dotyczyła syntezy i funkcjonalizacji nanocząstek superparamagnetycznych do zastosowań w leczeniu nowotworów. Z racji tematyki, w trakcie studiów doktorskich zaznajomiła się z różnymi technikami i nowoczesnymi metodami leczenia oraz diagnostyki chorób nowotworowych. Brała udział w realizacji grantu naukowego przyznanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ „Biomed – Biotechnologie i nowoczesne technologie medyczne“ – otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych.

W trakcie studiów doktoranckich rozpoczęła działalność związaną z komercjalizacją wyników badań naukowych. W 2011 roku rozpoczęła współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ jako Broker Technologii. Była odpowiedzialna za analizę zdolności patentowej wynalazków z dziedziny biotechnologii, medycyny, diagnostyki i nanotechnologii. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe „Farmacja Przemysłowa“ na Uniwersytecie Jagiellońskim. W programie studiów znajdowały się elementy związane z prawem farmaceutycznym, łącznie z zasadami rejestracji leków i produktów leczniczych. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prawo Własności Intelektualnej“.

W latach 2013-2017 pracowała we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, gdzie między innymi była kierownikiem projektu BioPatent – „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, a także kierowała Działem Sprzedaży i Ochrony IP. W trakcie swojej kariery miała stały kontakt z naukowcami z różnych dziedzin, szczególnie z branży medycznej, dzięki czemu bardzo dobrze zna rynek i nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki nowotworów. Obecnie kieruje projektami w spółce SensDx.