Ukończyła studia magisterskie z biologii komórek i histologii na Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie w 2018 roku. Podczas studiów magisterskich pracowała jako Asystent Laboratoryjny w IEPOR w Kijowie. Później ukończyła studia magisterskie z technik laboratoryjnych z biologii w 2019 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Obecnie pracuje w SensDx S.A. jako Specjalista ds. Technologii oraz w Fish Farm Solutions jako Biolog.