Przedsiębiorca i naukowiec. Doktorat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Kierownik projektów B+R VENTURES FNP, IMPULS FNP programu LIDER NCBiR, Patent PLUS, SME Instruments (FLUSENSOR – innowacyjny, ultraczuły, szybki i tani mikroczujnik do wykrywania wirusa grypy), MULITISENSOR, ANEURYSENS, DIAMSEC, DROSIL.

Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu. Laureat wielu nagród i stypendiów. Nagrody i wyróżnienia: Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2012/2013, Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie – IWIS 2013, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wybitne osiągniecia wynalazcze 2013, Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców 2014, Tytuł „Very Important Polish Innovator 2015” – Fundacja Teraz Polska; Zespołowa nagroda JM Rektora UG 2015 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską; Stypendium START FNP, Ambasador programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 11 zgłoszeń patentowych. Działacz w środowisku akademickim.

Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii. Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Silnie wspierający popularyzację nauki. Ekspert NCBR, ekspert w akceleratorze AlfaBeat. Obecnie udziałowiec i CTO w SensDx. Współautor dwóch zgłoszeń patentowych.