1. Projekt FishSensor – prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu wykrywającego patogeny w hodowlach ryb jest realizowany w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Cel i efekty projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek testu diagnostycznego, FishSensora, do wykrywania najczęściej występujących patogenów w hodowlach rybnych. W wyniku realizacji projektu skonstruowane zostanie urządzenie, które będzie umożliwiało natychmiastową diagnostykę infekcji bakteryjnych i wirusowych na farmach rybnych.
  Całkowita wartość projektu: 6 078 578,40 zł
  wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 527 464,49 zł
 2. Tworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny – rynek norweski.
  Wartość dofinansowania: do 200,000.00 zł
  Projekt finansowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. realizującą projekt pod nazwą „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.