Shrimp Health Alert

Szybki i precyzyjny test Point of Care do detekcji patogenów na farmach krewetek w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:opracowanie testu diagnostycznego do detekcji wirusów i bakterii na farmach krewetek. Test w zamyśle ma być prosty w obsłudze, szybki i stosunkowo nie drogi, co pozwoli na jego rozpowszechnienie wśród hodowców, zmniejszenie strat materialnych wywołanych przez epidemie, a także stosowanie leków tylko wówczas, kiedy jest taka potrzeba.

Całkowita wartość projektu: 10 187 623,53 zł
Wartość dofinansowania: 8 775 441,18 zł
Okres realizacji projektu: 1.02.2020 – 29.06.2023
Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

mapadotacji.gov.pl

 

Tworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny – rynek norweski

Wartość dofinansowania: do 200,000.00 zł
Projekt finansowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. realizującą projekt pod nazwą „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt FishSensor

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu wykrywającego patogeny w hodowlach ryb jest realizowany w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel i efekty projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek testu diagnostycznego, FishSensora, do wykrywania najczęściej występujących patogenów w hodowlach rybnych. W wyniku realizacji projektu skonstruowane zostanie urządzenie, które będzie umożliwiało natychmiastową diagnostykę infekcji bakteryjnych i wirusowych na farmach rybnych.
Całkowita wartość projektu: 6 078 578,40 zł
wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 527 464,49 zł