Per Kristian Nordøy har utdannelse som fiskeriokonom. Han har vært involvert i etableringen av fiskefôrprodusenten BioMar og har senere jobbet der som salgs- og markedsdirektør i to perioder i totalt 20 år. Per Kristian Nordøy har vært administrerende direktør i Fjord Seafood Norway ASA i 3 år. Dette selskapet var da et av verdens største oppdrettsselskaper og ble senere en del av MOWI. I løpet av de siste 5 årene har Per Kristian etablert og videreutviklet mange akvakulturselskaper. Han har vært sentral i utviklingen av  FOU selskapet LetSea AS i en periode der han også var arbeidende styreleder i selskapet. Han er i dag også leder for Grytåga Settefisk AS og jobber med akvakulturprosjekter i Kapnord Found. Kapnord Fond er et investeringsfond rettet mot sjømatnæringen i Nord-Norge. Gjennom sitt selskap, Ecomarin AS, har Per Kristian gått som deleier i Fish Farm Solutions og er der aktiv styremedlem.