Prosjekt FishSensor – forskning- og utviklingsarbeid fro å diagnosere patogener i oppdrettsanlegg som en del av tiltak 4.1.4 «Vitenskapelig forskning og utvikling» i Smart Growth Operational Program 2014-2020, samfinansiert med midlene fra European Regional Development Fond, prioritert akse I “Øke det vitenskapelige og forskningspotensialet”

Målet med prosjektet er å utvikle og implementere en innovativ diagnostisk test – FishSensor for påvisning av de vanligste patogenene i fiskekulturer. Som et resultat av prosjektet vil det bli konstruert en enhet som vil tillate umiddelbar diagnose av bakterielle og virusinfeksjoner på oppdrettsanlegg.

Total verdi av prosjektet: 6078 578,40 zł

Beløpet for finansiering av europeiske fond: 4527464,49 zł

Vi lager en ekspansjonsstrategi for det utenlandske markedet – det norske markedet. Samfinansieringsverdi: opp til 200 000,00 PLN Prosjekt finansiert av det polske investerings- og handelsbyrået SA som implementerer prosjektet kalt «Polish Technological Bridges» under Intelligent Development Operational Program 2014 – 2020.