Hurtigtest av patogener i rekeoppdrett

Rask og presis Point of Care-test for påvisning av patogener på rekefarm under Tiltak 1.1 i Smart Growth Operational Program 2014-2020, samfinansiert av European Regional Development Fund; Prioritet I: Støtte for bedrifter til FoU; Tiltak: 1.1 FoU-prosjekter for bedrifter; Delmål 1.1.1: Industriell forsknings- og utviklingsarbeid utført av foretaky.

Målet med prosjektet: å utvikle en diagnostisk test for påvisning av virus og bakterier på reker. Testen er ment å være enkel å bruke, rask og relativt billig, noe som gjør at den kan spres blant oppdrettere, reduserer materialtap forårsaket av epidemier og bruk av antibiotika bare når det er nødvendig og man vet at det virker.

Total prosjektverdi: PLN 10.187.623,53, ca. 23,2 MNOK
Samfinansieringsverdi: PLN 8.775.441,18, ca. 20,0 MNOK
Prosjektgjennomføringsperiode: 1. februar 2020 – 29. juni 2023
Prosjektet er utført i et konsortium med Institute of Biotechnology and Molecular Medicine

mapadotacji.gov.pl

 

Vi lager en ekspansjonsstrategi for det utenlandske markedet – det norske markedet

Samfinansieringsverdi: opp til 200 000,00 PLN Prosjekt finansiert av det polske investerings- og handelsbyrået SA som implementerer prosjektet kalt «Polish Technological Bridges» under Intelligent Development Operational Program 2014 – 2020.

Prosjekt FishSensor

Forskning- og utviklingsarbeid fro å diagnosere patogener i oppdrettsanlegg som en del av tiltak 4.1.4 «Vitenskapelig forskning og utvikling» i Smart Growth Operational Program 2014-2020, samfinansiert med midlene fra European Regional Development Fond, prioritert akse I “Øke det vitenskapelige og forskningspotensialet”

Målet med prosjektet er å utvikle og implementere en innovativ diagnostisk test – FishSensor for påvisning av de vanligste patogenene i fiskekulturer. Som et resultat av prosjektet vil det bli konstruert en enhet som vil tillate umiddelbar diagnose av bakterielle og virusinfeksjoner på oppdrettsanlegg.

Total verdi av prosjektet: 6078 578,40 zł

Beløpet for finansiering av europeiske fond: 4527464,49 zł