Den nye diagnosemetoden har blitt testet i 2 år på laks fra Norge og i Mars 2020 ble det gjennomført vellykkede validering av metodikken på oppdrettsfisk i norske oppdrettsanlegg. Produktet vårt er utviklet for å finne patogener i fisk.

Diagnosemetoden kan straks tas i bruk for å finne SAV virus i oppdrettsfisk. Metoden er digetal, rask og presis. Den kan sammenliknes med Real-Time PCR tester ettersom resultatene er svært nøyaktige.  Testen gjennomføres på stedet og svaret foreligger etter få minutter.

Vårt forskerteam har vært ledet av Dr. Katarzyna Pala. Med på utviklingsteamet har vært Ivanna Zlobenko og Krysztof Urbanski. Sammen med 20 andre forskere tilknyttet universitetet i Gdansk og Wroslaw har de arbeidet tett med bl.a. personell fra forskningsselskapet Letsea for å utvikle denne nye og revolusjonerende diagnosemetodikken. 

Vi har nå et troverdig og godt produkt klart til lansering i høst.